Heemraad Druten

In een van de oudste wijken van Druten heeft woningstichting Alphons Ariëns het initiatief genomen om de wijk grondig te herstructureren. De hernieuwde stedenbouwkundige structuur van de wijk bracht de sloop en nieuwbouw van een fors aantal woningen met zich mee.

Centraal in het plan ligt ‘De Heemraad’, een gebouw met 50 appartementen voor zowel huur als koop. Door de centrale ligging en het feit dat dit gebouw de eerste nieuwbouw in de wijk betekent, is ons gevraagd een markant baken te ontwerpen. 

Het parkeerprobleem hebben we opgelost door een vergrote parkeerkelder te maken met daarop sedum begroeiing. Dit past binnen de groene omgeving van het gebouw.
Opdrachtgever
Woningstichting Alphons Ariƫns
Aannemer
Paul Hardonk Bouw

Loading...