Contact

D+B architecten
Paul Krugerstraat 12
6814 AS Arnhem

T  026 442 64 64
E  architecten@dplusb.nl

Handelsregister Arnhem 75728
Rabobank 303966033
Giro v. bank 815528
Btw nr. 8015.69.175.B
 

Visie

D+B architecten ontwerpen gebouwen die voldoen aan menselijke maat en behoeften. We zoeken die uitdaging en gaan hem aan.

Duurzaamheid en bio-ecologisch zijn bij D+B architecten geen loze reclamekreten. We maken er werk van door fors te investeren in kennis en innovatie en natuurlijke, bio-based materialen actief te promoten en toe te passen in onze projecten. Dit verhoogt het comfort van de bewoners en we laten zien dat bio-ecologisch bouwen binnen de reguliere budgetten te realiseren is.

Bio-ecologisch bouwen is gestoeld op vier belangrijke factoren: materialen, energie, water en ruimte.
Bio-ecologisch bouwen bekijkt deze vier thema’s zowel vanuit milieustandpunt als vanuit gezondheidsstandpunt. Het doel van bio-ecologisch bouwen is te komen tot een gezonde geest in een gezond lichaam in een gezond gebouw in een gezonde leefomgeving.

Met een kern van architecten en hoogopgeleide tekenaars en projectleiders en verbonden met diverse goede professionals werken we aan het uitdragen en verwezenlijken van deze visie.
 

Team

Alex Braakhekke (1955) werkt sinds 1980 bij het architectenbureau Derksen en Bongers.
Na de HTS opleiding begon Alex als bouwkundig tekenaar en werd daarna projectleider bij Derksen en Bongers.

In 1996 nam hij met Peter Brouwer het bureau over. Sinds 2010 zetten zij dit voort onder de naam D+B architecten. Alex werkt hier als projectleider en architect.


In 2010 begon Alex aan een post- graduate studie bio-ecologisch bouwen welke in samenwerking met de VIBE aan de Hogeschool in Gent (België) gegeven wordt. Deze studie sloot hij in 2011 met goed gevolg af.

Alle milieu- en mensvriendelijke materialen kwamen tijdens de studie ter sprake, maar ook stedenbouw, waterhuishouding en energievoorziening. Doel is om een goed inzicht te krijgen van de huidige stand van techniek en praktijk. Naast de reeds in ruime mate aanwezige kennis van D+B architecten vormt deze studie een objectieve en wetenschappelijke basis om opdrachtgevers nog beter te kunnen adviseren.

Peter Brouwer (1960) Sinds 1995 is Peter partner bij D+B architecten.

Na de TU Delft architectuur heeft hij vier jaar gewerkt bij het grote bureau Van Aken in Eindhoven aan woning- en utiliteitsbouw projecten. Een heel goede leerschool, ook hoe het in zijn ogen niet moet.

Functionaliteit, behaaglijkheid, prettig wonen en betaalbaarheid zijn in zijn visie net zo belangrijk als esthetiek. Vandaar ook zijn betrokkenheid bij techniek en keuzevrijheid. 
Keuzevrijheid vindt Peter ook belangrijk voor opdrachtgevers:  hij zal nooit dogmatisch iets afdwingen, maar proberen te overtuigen: “Ik ontwerp geen paleisje voor eer en glorie voor mijzelf, maar voor de opdrachtgever.


Door de cursus gecertificeerd passiefhuis ontwerper is Peter goed op de hoogte wat de laatste stand van de techniek is en hoe dit veel meer comfort (warm in de winter en koel in de zomer) geeft tegen lagere kosten. “Je bent een dief van je eigen portemonnee als je je huis niet aanpakt op het reduceren van energiebehoefte of door zelf energie op te wekken. 

Door zich actief in te zetten in ‘De Nieuwe Aanpak in de bouw’, een club van professionals die kennis uitwisselt en promoot, behoort hij tot de koplopers in Nederland op het gebied van verduurzaming.


Ook gifvrij bouwen is zijn ideaal. “Bijvoorbeeld: we hebben in Nederland geen probleem met voldoende drinkwater.
We stoppen er echter wel gif in! De DDT van de jaren 80 sijpelt langzaam in ons grondwater. Laten we dan nu stoppen met het toepassen van gif in de bouw, al is dat volgens sommigen goedkoper”.
 

Pieter van Dijk (1983) is sinds 2016 partner bij D+B architecten. Hij is in 2004 bij Alex en Peter begonnen als bouwkundig tekenaar en doorgegroeid tot projectleider. In die periode heeft hij tevens zijn bachelor gehaald aan de Hogeschool van Haarlem.

Vanaf 2009 is Pieter een aantal jaar op een andere manier werkzaam geweest in de bouwwereld. Eerst als ontwerper / projectleider aan de Universiteit van Brussel, later als projectmanager bij een toeleverancier in de bouw.

Na jaren van omzwervingen is hij weer terug op het oude nest waar zijn leven in de architectuur is begonnen. In de komende jaren zal Pieter aan de Academie van Bouwkunst architectuur gaan studeren om in de toekomst als architect het bureau voort te kunnen zetten.

Loading...